iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

06.11.2019 Przegląd Pieśni Patriotycznych

Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji i kulturze narodu polskiego. Stąd też narodził się pomysł konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. Cel główny przeglądu, to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości. Cele szczegółowe, jakie przyświecają przeglądowi, to: popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych z historią Polski, wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi, integracja uczestników prezentacji scenicznych. Przegląd przeprowadzony będzie we wszystkich kategoriach wiekowych.

Centrum Kultury w Chojnie​​​​​​​ (kontakty placówek kultury znajdziesz na naszej podstronie Kultura)​​​​​​​