iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

09.06.2019 54 Międzynarodowy Festiwal Pieśni Chóralnej im. Prof. Jana Szyrockiego

9 - 14 czerwca 2019. Festiwal jest wpisany do kalendarza stałych imprez międzynarodowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znajduje się w rejestrze Światowej Unii Muzyki Chóralnej w Nowym Jorku, jest również członkiem International Choral Network – Miedzynarodowego Stowarzyszenia Konkursów i festiwali w Europie. Współpracuje z Międzynarodowym Festiwalem Muzyki Organowej w Kamieniu Pomorskim.

Chóry przystępujące do konkursu w wymienionych kategoriach zobowiązane są wykonać dowolny program z uwzględnieniem minimum trzech utworów muzyki współczesnej a’ cappella w tym jednego utworu kompozytora polskiego. Nuty programu konkursowego dołącza się do karty zgłoszenia. Wykonanie utworów konkursowych jest oceniane przez jury.

1. Chóry dziecięce do 16 lat

2. Chóry mieszane

3. Chóry jednorodne (męskie i żeńskie)

4. Zespoły wokalne do 16 osób – męskie, żeńskie i mieszane

5. Chóry seniorów

Ponadto odbywa się konkurs w kategorii Musica Sacra – dla wszystkich rodzajów chórów

Przesłuchania konkursowe chórów przystępujących do konkursu w kategorii Musica Sacra odbywają się w kościele pw św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Chór zobowiązany jest do wykonania programu muzyki sakralnej – czas prezentacji do 10 minut. Dopuszcza się wykonanie utworów z akompaniamentem

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach (kontakty placówek kultury znajdziesz na naszej podstronie Kultura)