iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

23.05.2020 ArtFestiwal Stargard 2020

 23.05.2020 - 24.05.2020, „ArtFestiwal Stargard 2020”.

Termin nadsyłania zgłoszeń do „ArtFestiwal Stargard”: 23.03.2020.

Miejsce wyznacza wyobraźnia pomysłodawcy działania! Może to być przestrzeń publiczna, obiekty i tereny prywatne, lokale gastronomiczne, placówki handlowe, zakłady pracy, siedziby stowarzyszeń oraz instytucje kultury.

W wydarzeniu mogą brać udział artyści, grupy artystyczne, stowarzyszenia, placówki kulturalne oraz kreatywni mieszkańcy Stargardu, którzy osobiście dostarczą wypełnione zgłoszenie uczestnictwa do sekretariatu Stargardzkiego Centrum Kultury.

Uczestnikiem zostaje wnioskodawca zakwalifikowany przez organizatorów „ArtFestiwal Stargard” po weryfikacji karty zgłoszeń.

 

ZADANIA UCZESTNIKA

1. Każdy uczestnik przygotowuje program swojego wydarzenia samodzielnie.

2. Każdy uczestnik realizuje swoje wydarzenie we własnym zakresie bez wynagrodzenia.

3. W przypadku realizacji projektu w przestrzeni publicznej, uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie pozyskać stosowne zezwolenia od właściwych władz i właścicieli obiektów, w którym realizowane będzie wydarzenie.

4. Wszystkie wydarzenia festiwalu będą otwarte dla publiczności bez pobierania opłat.

5. Uczestnik zobowiązany jest do przywrócenia poprzedniego stanu miejsca wydarzenia lub pokrycia kosztów naprawy.

6. Uczestnik zobowiązany jest we własnym zakresie zabezpieczyć eksponaty, dzieła, miejsce ekspozycji, prezentacji, itp.

7. Po konsultacji z organizatorami uczestnik może mieć możliwość pozostawienia ekspozycji lub przedłużenia trwania prezentacji.

8. Do karty zgłoszenia uczestnik powinien dołączyć materiał przedstawiający i promujący planowane wydarzenie.

 

ZADANIA ORGANIZATORA

1. Promocja Festiwalu.

2. Kolportaż regulaminu.

3. Przyjmowanie zgłoszeń.

4. Przygotowanie i wydruk zbiorczego kalendarza i mapy wydarzeń.

5. Druk afisza z programem oraz banneru masztowego z logo „ArtFestiwal Stargard”.

6. Weryfikacja kart zgłoszeń i kwalifikowanie uczestników do udziału w „ArtFestiwal Stargard”.

 

Stargardzkie Centrum Kultury (kontakty placówek kultury znajdziesz na naszej podstronie Kultura)