iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Bazylika Konkatedralna w Kołobrzegu

Adres: ul. Mariacka 5, Kołobrzeg 78-100 

Tel: +48 943526150

e-mail: parafia@bazylika.kolobrzeg.pl

http://www.bazylika.kolobrzeg.pl

Jedna z najcenniejszych budowli miasta Kołobrzeg.

Jej budowę rozpoczęto ok.1300 roku jako kościoła parafialnego dla nowego miasta. W XV w. kościół miał już obecny kształt. Jego wielkość i bogaty wystrój to przejaw ambicji bogatego miasta hanzeatyckiego jakim był średniowieczny Kołobrzeg. W czasie oblężeń twierdzy kołobrzeskiej (1758,60,61, 1807) został poważnie uszkodzony a w czasie walk w 1945 r. zupełnie wypalony. W obecnym kształcie odbudowany został w 1972-82 r. W środku zachowały się wyjątkowej wartości dzieła sztuki średniowiecznej.