iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Brama Portowa w Szczecinie

Adres: plac Brama Portowa, Szczecin 

Brama została wzniesiona w latach 1724-40. Po zburzeniu fortyfikacji w 1877 roku, brama stała się budowlą wolnostojącą, rodzajem pomnika.

Brama nosząca dawniej nazwę Berlinskiej została wzniesiona w 1724 roku, na miejscu tzw. Bramy Nowej, pochodzącej z czasów panowania szwedzkiego. Fundatorem był król pruski Fryderyk Wilhelm I.

Budowla posiada bogatą dekorację. Szczyty bramy zdobione są herbami ziem państwa pruskiego. Na elewacji zachodniej znajduje się Viadrus - bóg rzeki Odry.

Obecnie w bramie jest sklep Cepelia.