iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Kamieniczka mieszczańska w Kołobrzegu

Adres: ul. E. Gierczak 5, Kołobrzeg 78-100

Tel: +48 943525253, +48 943525254

e-mail: wystawy@muzeum.kolobrzeg.pl

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl

Jedna z pierwszych siedzib kołobrzeskiego muzeum.

Gotycka kamienica stanowiąca przykład  budownictwa mieszkalnego średniowiecznego miasta. Obiekt z I poł. XV w. Oprócz charakteru mieszkalnego pełnił również funkcje handlowe. Po gruntownej przebudowie w poł. XVI w. zmieniono wygląd elewacji głównej i wnętrza czyniąc budynek typowym dla architektury Pomorza Zachodniego. Odbudowana w latach 1957-63 z przeznaczeniem na muzeum. Obecnie znajduje się w niej Oddział Muzeum Oręża Polskiego. Udostępnia się w niej wystawy czasowe a w pozostałych pomieszczeniach znajdują się pracownie naukowe oraz magazyny.