iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Kolejowy most zwodzony w Szczecinie

Tel: +48 914245931

e-mail: boi@um.szczecin.pl

http://www.szczecin.pl

Jedyny czynny w Europie zwodzony most kolejowy obecnie znajduje się na linii Szczecin Port Centralny - Gryfino,  tuż przed stacją Szczecin Podjuchy. Spina brzegi rzeki Regalicy.

Linia Wrocław-Szczecin została zbudowana w latach 1871-1877. Wraz z nią wzniesiono nieistniejący już most na Regalicy, który miał cztery przęsła, w tym jedno obrotowe (skrajne od strony Szczecina). Otwierało ono na pewien czas drogę wodną. Z powodu zwiększania się liczby pływających jednostek, takie rozwiązanie ograniczało żeglugę. W związku z tym w latach 1933-1935 przeprowadzono gruntowną modernizację, w wyniku której most uzyskał pięć przęseł - w tym jedno podnoszone.

Mechanizm podnoszenia mostu działała na zasadzie połączonych ze sobą trzech faz. Każda faza następuje dopiero po zakończeniu poprzedniej, co stanowi skuteczne zabezpieczenie. Po kolei następuje rozłączenie torów i przesunięcie iglic w kierunku przęseł stałych, następnie przesunięcie rygla głównego w kierunku przęseł stałych i na koniec - za pomocą silnika uruchomiony zostaje główny zespół napędowy. Napęd przenoszony jest na dwa koła zębate, które przesuwając się po bieżniach i podnoszą lub opuszczają most.