iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Kościół św. Michała Archanioła w Dębnie

Adres: Kościelna 42, Dębno 34-434 

Tel: +48 182751797

http://www.debno.diecezja.pl/kosciol.htm

Kościół parafialny pw. Św. Michała Anioła z II. poł. XV w., konstrukcji zrębowej, we wnętrzu unikatowe malowidła z XV-XVl w., cenne zabytki rzeźby gotyckiej; obiekt na liście UNESCO.

Wieżę z pochyłymi ścianami, silnie zwężającymi się ku górze, wzniesiono w konstrukcji słupowo-ramowej w 1601 r. Dachy kościoła, zadaszenia i ściany wieży oraz jej hełm podbite są gontem, ściany izbicy wieży oszalowane deskami z ozdobnie wyrzynaną koronką u dołu. Wnętrze kościoła zawiera unikatowe dzieła malarstwa, rzeźby i rzemiosła artystycznego. Strop i ściany pokrywają malowidła ścienne wykonane na przełomie XV i XVI w. Ołtarz główny jest cennym zabytkiem malarstwa tablicowego. To tryptyk z początku XVI w. Dwa ołtarze boczne są wczesnobarokowe. W lewym z 1651 r. znajduje się szafka z gotyckimi rzeźbami z pierwszej ćwierci XV w. W kościele zachowały się archaiczne elementy wyposażenia, w większości wykonane z desek pokrytych malowidłem.

Ponadto warto zwrócić uwagę na: drewniane, malowane tabernakulum, gotycką monstrancję wieżyczkową z XV w.