iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Kościół św. Mikołaja w Wałczu

Adres: ul. Papieża Jana XXIII 13, Wałcz 78-600

e-mail: maciek12385@wp.pl

Historia kościoła św. Mikołaja w Wałczu sięga 1303 roku. 

W 1863 roku rozpoczęto budowę obecnego kościoła w stylu neogotyckim, orientowanego z przesunięciem osi wschód – zachód w kierunku południowym. Ze starego kościoła przeniesiono 4 dzwony, najstarszy z nich pochodził z roku 1659. Budowa kościoła została zakończona w roku 1865. Kościół zbudowany jest na planie krzyża łacińskiego. W nawie i transepcie sklepienia krzyżowo – żebrowe.. Prezbiterium otwiera się szerokim, ostrołukowym, bogato profilowanym łukiem tęczowym. Okna nawy i transeptu wypełnione współcześnie wykonanymi witrażami figuralnymi. We wnętrzu kościoła zachowały się elementy wyposażenia z czasów powstania świątyni.