iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Adres: ul. Armii Krajowej 13, Kołobrzeg 78-100 

Tel: +48 943525253

e-mail: muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl

http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu to jedno z najbardziej znanych muzeów w Polsce. Od ponad 46 lat swojego istnienia przyczynia się do gromadzenia i ochrony zabytków, pełni funkcje edukacyjne.

Muzeum Oręża Polskiego to dwa oddziały zajmujące się Historią Miasta, Dziejami Oręża Polskiego, XV-wieczna Kamienica Kupiecka oraz zacumowany w porcie Okręt-Muzeum ORP Fala.

Wystawy stałe:

DZIEJE KOŁOBRZEGU
Wystawa „Dzieje Kołobrzegu" to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko.
W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Zwiedzanie wystawy połączone jest z projekcją filmu o historii miasta w języku niemieckim, angielskim, rosyjskim i francuskim (wystawa udostępniona także w języku niemieckim)