iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Przed tysiącem lat Wolin - potężna republika kupiecka - należał do najświetniejszych miast. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie to jedna z najstarszych placówek kulturalnych naszego miasta. Została założona w 1966 r. z inicjatywy m.in. prof. Władysława Filipowiaka, wielkiego badacza przeszłości ziemi wolińskiej, który już od 1952 r. prowadził tu badania naukowe. Jego prace wykopaliskowe stopniowo odkrywały umocnienia obronne, port, przedmieścia, cmentarzyska, szlaki komunikacyjne, a także dawne rolnicze zaplecze kompleksu miasta. Potwierdzały informacje wczesnośredniowiecznych kronikarzy mówiące, że Wolin w okresie swej świetności (IX – XI w.) był jednym z największych miast ówczesnej Europy, miastem państwem, niezależnym emporium handlowym, w którym mieszkało od 8 do 12 tysięcy ludzi. Całą fascynującą historię Wolina możecie Państwo prześledzić w naszym Muzeum.

Adres: ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

Tel:  +48 91 326 17 63

Kom: 512 189 979

muzeum.wolin@wp.pl

www.muzeumwolin.pl