iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie

Przed tysiącem lat Wolin - potężna republika kupiecka - należał do najświetniejszych miast. Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie to jedna z najstarszych placówek kulturalnych naszego miasta. Została założona w 1966 r. z inicjatywy m.in. prof. Władysława Filipowiaka, wielkiego badacza przeszłości ziemi wolińskiej, który już od 1952 r. prowadził tu badania naukowe. Jego prace wykopaliskowe stopniowo odkrywały umocnienia obronne, port, przedmieścia, cmentarzyska, szlaki komunikacyjne, a także dawne rolnicze zaplecze kompleksu miasta. Potwierdzały informacje wczesnośredniowiecznych kronikarzy mówiące, że Wolin w okresie swej świetności (IX – XI w.) był jednym z największych miast ówczesnej Europy, miastem państwem, niezależnym emporium handlowym, w którym mieszkało od 8 do 12 tysięcy ludzi. Całą fascynującą historię Wolina możecie Państwo prześledzić w naszym Muzeum.

Pierwsza wystawa poświęcona wczesnośredniowiecznej historii Wolina została zorganizowana przez niemieckich badaczy w latach 30-stych XX w. Ekspozycję otwarto w jednej z sali szkoły, (Real Schule – nieistniejący już budynek, który znajdował się przy obecnej ul. Zamkowej), gdzie w tym czasie mieściła się pracownia kierownictwa wykopalisk archeologicznych, które rozpoczęły się w 1934 r. i trwały do momentu wybuchy II Wojny Światowej.

Pierwsza powojenna wystawa została otwarta w Wolinie już w 1952 r. Mieściła się w budynku Stacji Archeologicznej na ul. Zamkowej 16 i została przygotowana przez pracowników tamtejszej placówki. Ekspozycja przedstawiała wyniki najnowszych badań archeologicznych przeprowadzonych po 1945 r. Cieszyła się ogromnym powodzeniem a do dzisiaj zachowała się pamiątkowa księga, z wpisami zwiedzających wystawę m.in. Kazimierza Błahija – dziennikarza, reportażysty, pisarza - autora „Ostatniej tajemnicy zatopionych bogów”.

W muzeum mieszczą się zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne dotyczące dziejów miasta Wolina i jego okolicy. Znajduje się tutaj także unikatowa kolekcja fotografii obrazujących życie na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. W muzeum jest również biblioteka dostępna dla wszystkich chętnych.

 

Adres: ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin

Tel:  +48 91 326 17 63,  +48 695 746 832

kontakt@muzeumwolin.pl

www.muzeumwolin.pl

 

Centrum Spotkań Międzynarodowych w Wolinie (Dworek)

Powstałe w 2013 r. Centrum Spotkań Międzynarodowych, mieszczące się na tyłach Urzędu Miejskiego w Wolinie ma swoją siedzibę w dworze wybudowanym na przełomie XVIII i XIX w. Jest to miejsce spotkań mieszkańców regionu, w którym organizowane są wydarzenia kulturalne i naukowe. W budynku znajduje się także „Sala Ślubów” wolińskiego Urzędu Stanu Cywilnego, biura Lokalnej Grupy Działania i Wolińskiego Stowarzyszenia Rybaków.

Tel: +48 512 189 979