iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Muzeum Regionalne w Szczecinku

Adres: ul. Szkolna 1, Szczecinek 78-400 

Tel: +48 943740977

e-mail: szczecinekmuz@pro.onet.pl

http://www.muzeum.szczecinek.pl/

Muzeum Regionalne w Szczecinku jest jednym z najstarszych na całym Pomorzu Zachodnim.

Muzeum powstało w 1914 roku, jednak tradycje muzealne sięgają aż do roku 1866, kiedy to emerytowany major pruski F. W. Kasiski zorganizował ogromną - jak na tamte czasy - wystawę archeologiczną w szczecineckiej zbrojowni. Muzeum gromadzi głównie zbiory związane z historią Szczecinka i Pomorza. Na specjalnie przygotowanych wystawach zobaczyć można eksponaty opowiadające o codziennym życiu mieszkańców regionu i ich życiem duchowym. Znajdują się tu zabytki sakralne pochodzące z całego regionu: malarstwo, rzeźba, a także sprzęt i naczynia liturgiczne. Na uwagę zasługują pomorskie, gotyckie przedmioty rzemiosła artystycznego: srebrne kielichy, mosiężne misy chrzcielne oraz przedmioty ludwisarstwa - spiżowe dzwony. Ponadto zobaczyć można obiekty kultury materialnej związane ze szlachtą pomorską. Znajdują się tu przede wszystkim elementy wyposażenia salonów: meble, obrazy, portrety członków rodzin, widoki szlacheckich siedzib oraz przedmioty rzemiosła artystycznego. Zbiory Muzeum bogate są także w przedmioty wykonane od XVIII do początku XX wieku w znakomitych, europejskich warsztatach złotniczych. Oprócz przedmiotów stanowiących wyposażenie arystokratycznych i szlacheckich dworów Znaczną część na wystawie stanowią obiekty sztuki sakralnej, wykonywane na potrzeby liturgii zarówno kościoła katolickiego, jak i protestanckiego, prawosławnego oraz liturgii żydowskiej. Ponad to w Muzeum zobaczyć można także wspaniałą kolekcję broni myśliwskiej, która stała się jedną ze specjalizacji Muzeum.