iZachodniopomorskie
- twój segregator informacji

Wał Pomorski

Adres: Borne Sulinowo

Tel: +48 943734166

e-mail: it@bornesulinowo.pl

www.bornesulinowo.pl

W małej wiosce Śmiadowo znajduje się jeden z najciekawszych odcinków północnej flanki Wału Pomorskiego [Pommernstellung]. Są to trzy grupy warowne budowane w latach 1935 - 1936.

CHARAKTERYSTYKA, POCHODZENIE, WALORY, OCHRONA PRAWNA
Grupa warowna "Góra Śmiadowska" składa się z 6 obiektów połączonych podziemnymi korytarzami [poternami], które zachowały się w bardzo dobrym stanie, w przeciwieństwie do obiektów bojowych.
W poternach, na ścianach widać resztki kabli elektrycznych, telefonicznych oraz innego osprzętu.
Po  wojnie obiekty bojowe zostały wysadzone i pozbawione elementów pancernych przez polskich i radzieckich saperów. Zrobiono to, niestety dosyć dokładnie. Dziś pozostały po nich jedynie  żelbetowe rumowiska,  jednak  dość czytelne i dające się zidentyfikować.